Vänerdagen 2015

Den 5 november 2015 är det dags för en ny VÄNERDAG.

Den äger rum på Kulturbruket på Dal, Parkgatan 8 i Mellerud med samling 09.15

Anmälan sker via webbplatsen www.vanern.se

Information Thomas Johansson, tel 070-3474977

VÄLKOMMEN

Nyheter i ledningen av Laxfonden

Nu är det klart att Thomas Johansson, Mellerud, efterträder Bo Thorsenius som VD i Laxfonden. Nya ledamöter i styrelsen är Tommy Johansson, kommunalråd i Melleruds kommun, och Bjarne Olsson, kommunalråd i Kristinehamns kommun. De efterträder Robert Svenson, Mellerud och Christer Alnebratt Karlstad.

Styrelsen har sitt första sammanträde den 11 april. Vid sammanträdet skall bl. a. bokslutet för 2014 behandlas. Laxfonden räknar med en mindre förlust, beroende på en pensionstvist med en tidigare anställd.

Nu närmar sig också tiderna för smoltutsättning. Även i år planeras för utsättning för 750 000 kr för Laxfondens del. Förhoppningsvis kommer som tidigare år en del fiskeklubbar att bekosta utsättningar.

Inbetalningar till Laxfonden

Laxfondens postgirokonto är nu avslutat.

Ev. inbetalningar skall göras till Swedbank;clearingnummer 8368-3          kontonr.  993 234 481-6.

Bosse Thorsenius