Bokslut 2013

Bokslutet för 2013 är klart. Bifogar balans- och resultaträkning mm.balans o res.rapport 2013balans o res.rapport 2013

Vänerns Dag

I veckan firas Vänerns dag runt hela sjön.

Laxfond Vänern deltar på lördag den 7 juni på Värmlandskajen i Karlstad.

Alla är varmt välkomna!

se vidare http://www.vanernsdag.se