STYRELSELEDAMÖTER

Sandra Brantebäck, Ordförande, tel 010 2244857, sandra.branteback@lansstyrelsen.se

Jonas S Andersson, Ledamot, Länsstyrelsen Värmland

Bjarne Olsson, Ledamot, Region Värmland

Tommy Johansson, Ledamot, Kommunalförbundet Fyrbodal

Carina Gullberg, Ledamot, Kommunalförbundet Skaraborg

VD

Thomas Johansson, VD, tel 0703-474977, thomas.johansson@lrfkonsult.se

PROJEKTLEDARE ”LAX I VÄNERN”

Tommy Nerstrand, tel 0708-807222, tommy@laxivanern.se