Inbetalningar till Laxfonden

Laxfondens postgirokonto är nu avslutat.

Ev. inbetalningar skall göras till Swedbank;clearingnummer 8368-3          kontonr.  993 234 481-6.

Bosse Thorsenius

2014 års Laxting

2014 års laxting äger rum den 6 november 2014 i Vänersborg.

Inbjudan kommer att publiceras inom kort på Vattenvårdsförbundets hemsida.

Bokslut 2013

Bokslutet för 2013 är klart. Bifogar balans- och resultaträkning mm.balans o res.rapport 2013balans o res.rapport 2013