Ny styrelse i Laxfond Vänern

Laxfond Vänerns styrelse har nyligen fått några förändringar.

Laxfondens tidigare ordförande Göran Bengtsson har nu efter många och trogna år ersatts av Sandra Brantebäck Länsstyrelsen Västra Götaland. Vi Tackar Göran Bengtsson för goda arbetsinsatser och önskar Sandra Brantebäck välkommen till uppdraget som ny ordförande.

Den nya styrelsen i sin helhet finner du under ”kontakt” i menyn.

Nyheter i ledningen av Laxfonden

Nu är det klart att Thomas Johansson, Mellerud, efterträder Bo Thorsenius som VD i Laxfonden. Nya ledamöter i styrelsen är Tommy Johansson, kommunalråd i Melleruds kommun, och Bjarne Olsson, kommunalråd i Kristinehamns kommun. De efterträder Robert Svenson, Mellerud och Christer Alnebratt Karlstad.

Styrelsen har sitt första sammanträde den 11 april. Vid sammanträdet skall bl. a. bokslutet för 2014 behandlas. Laxfonden räknar med en mindre förlust, beroende på en pensionstvist med en tidigare anställd.

Nu närmar sig också tiderna för smoltutsättning. Även i år planeras för utsättning för 750 000 kr för Laxfondens del. Förhoppningsvis kommer som tidigare år en del fiskeklubbar att bekosta utsättningar.

Inbetalningar till Laxfonden

Laxfondens postgirokonto är nu avslutat.

Ev. inbetalningar skall göras till Swedbank;clearingnummer 8368-3          kontonr.  993 234 481-6.

Bosse Thorsenius