Laxfond Vänern satsar nu via Leaderprojekt ”LAX i VÄNERN” på ett bättre och mer uthålligt lax- och öringfiske!

För att vända den negativa trenden i lax- och öringfisket i Vänern så tar nu Laxfonden nya grepp!

Fr.vä: Thomas Johansson och Tommy Nerstrand

Laxfonden har nu via Leaderprojektet ”Lax i Vänern” engagerat sportfiskeguiden och charterskepparen Tommy Nerstrand till projektledare under två år på ca 40 % tjänst. Det primära målet är att via insamlingar m.m. stärka laxfondens kassa för utsättningar.

Inledningsvis kommer Tommy kommer tillsammans med Laxfondens VD Thomas Johansson att möta Vänerns kommuner och de intressegrupper som finns kring fisket.

Målet är att nå en utsättningsmängd direkt i sjön på minst 90,000 2-åriga smolt per år!

Vi ser fram emot att träffa alla intressenter och hoppas att vårt projekt kommer tas emot positivt av alla berörda!

Thomas Johansson och Tommy Nerstrand

Pressreleasen i sin helhet kan laddas ner här! (PDF-fil)

Ny styrelse i Laxfond Vänern

Laxfond Vänerns styrelse har nyligen fått några förändringar.

Laxfondens tidigare ordförande Göran Bengtsson har nu efter många och trogna år ersatts av Sandra Brantebäck Länsstyrelsen Västra Götaland. Vi Tackar Göran Bengtsson för goda arbetsinsatser och önskar Sandra Brantebäck välkommen till uppdraget som ny ordförande.

Den nya styrelsen i sin helhet finner du under ”kontakt” i menyn.

Nyheter i ledningen av Laxfonden

Nu är det klart att Thomas Johansson, Mellerud, efterträder Bo Thorsenius som VD i Laxfonden. Nya ledamöter i styrelsen är Tommy Johansson, kommunalråd i Melleruds kommun, och Bjarne Olsson, kommunalråd i Kristinehamns kommun. De efterträder Robert Svenson, Mellerud och Christer Alnebratt Karlstad.

Styrelsen har sitt första sammanträde den 11 april. Vid sammanträdet skall bl. a. bokslutet för 2014 behandlas. Laxfonden räknar med en mindre förlust, beroende på en pensionstvist med en tidigare anställd.

Nu närmar sig också tiderna för smoltutsättning. Även i år planeras för utsättning för 750 000 kr för Laxfondens del. Förhoppningsvis kommer som tidigare år en del fiskeklubbar att bekosta utsättningar.