Var med och säkerställ lax- och öringfisket i Vänern!

Stiftelsen Laxfond Vänern satsar för att Vänern långsiktigt skall behålla sin ställning som ett attraktivt lax – och öringfiskevatten!

Erfarenhetsmässigt vet vi att utsättningar av omkring 90.000 smolt årligen ger ett bra fiske. Laxfonden satsar därför med målet på nivån 90 000 skall hållas uthålligt över tid. Smolten skall vara av livskraftig kvalité och sättas ut på platser och med metoder som bevisats ge bäst utfall. Till dess annat styrkts, omfattar målet om 90.000 utsatta, endast 2-årig smolt.

För år 2018 kommer Vänern att tillföras så mycket  2-årig smolt som våra odlare kan leverera, med målet att nå så nära 90.000 som möjligt. Preliminära beräkningar pekar på drygt 60 000 smolt vilket blir en rejäl ökning mot förra året! Laxfonden garanterar detta under år 2018 vilket betyder att fonden sätter ut betydligt mer än ”ordinarie” utsättningsmängd. För att klara detta så används inte enbart pengar från fondens avkastning utan även en del av fondens kapital.

OBS! Laxfondens kapital måste på sikt återställas för att inte avkastningen skall urholkas. Det kommer att ske när insamlade medel och övriga intäkter tillåter detta.

”Insamlade medel är helt avgörande för att målsättningen på 90 000 smolt varaktigt skall kunna upprätthållas”

För att målsättningen med 90 000 smolt/år skall kunna hållas, har Laxfonden öppnat en möjlighet för enskilda att lämna ett bidrag till smolt. Här kan du göra skillnad. Laxfonden driver även projekt ”Lax i Vänern” som har som mål att inom två år hitta olika sätt för hur frivilliga avgifter ska finansiera laxfisket långsiktigt. Mer info här www.laxivanern.se

Ditt bidrag går oavkortat till utsättning av smolt enligt kriterierna ovan och redovisas öppet och kontinuerligt här på Laxfondens hemsida.

Ange hur ni vill ha era uppgifter behandlade. Alla inbetalningar redovisas på hemsidan. Minsta insättning är 500 kronor. Inbetalningar som inte uttryckligen meddelat att man vill ha namn och / eller belopp redovisat, rubriceras som ”anonym” och ”bidrag”.

Pengarna betalas in på Laxfondens särskilda ”smolt-konto” för insamling:

För inbetalningar från utlandet:
IBAN: SE9880000836836936622114
BIC: SWEDSESS

Tillsammans gör vi nu allt vi kan för laxfisket i Vänern!

Thomas Johansson, Vd Laxfond Vänern.

Mera detaljerad information kring detta här >>>